පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාව කථානායකට

2021-02-23 at 13:19

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට පත්කල ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට භාරදී තිබෙනවා.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ නීති කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හරිගුප්තා රෝහණධීර මහතා විසිනුයි අද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී එය භාරදෙනු ලැබුවේ.