පිළියන්දල සිද්ධිය පිළිබඳ සොයා බලා වාර්තා කිරීමට අද විශේෂ කන්ඩායමක් යයි

2021-05-05 at 05:57

සෞඛ්‍ය අංශ විසින් හුදකලා කර කිරීඹට නියෝග කර තිබූ පිළියන්දල පොලිස් වසමේ ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා තත්වය ඉවත් කිරීමට දේශපාලනඥයෙකු කටයුතු කර ඇතැයි කියන සිද්ධිය පිළිබඳ කරුනු සොයා බලා වාර්තා කිරීමට අද දිනයේදී විශේෂ කන්ඩායමක් එම ප්‍රදේශ වෙත පිටත්කර යවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙකු සහ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු පිළියන්දල සහ කැස්බෑව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළාධාරි කාර්යාල වෙත පිටත්කර හරින බවයි අසේල ගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියේ.