පෙත්සම් විභාගය අවසන් – තීන්දුව ඉදිරි දිනයක – අතුරු තහනම එතෙක් දීර්ඝයි

2018-12-07 at 19:05

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කල ගැසට් නිවේදනයට එරෙහි පෙත්සම් විභාගය අවසන් වී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව අවසන් තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඉදිරි දිනයකදී ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇති.

කෙසේවෙතත් එම දිනය මේ දක්වා හෙළි වී නැහැ.

තීන්දුව ප්‍රකාශ කරන දිනය දක්වා අදාළ ගැසට් නිවේදනයට එරෙහි අතුරු තහනම් නියෝගයද දීර්ඝ කෙරුණා.