බැදුම්කර විවාදයට එජාප මන්ත්‍රීන්ට වැඩමුලුවක්

2020-02-15 at 12:54

ලබන 18 සහ 19 දින වල පැවැත්වෙන බැදුම්කර වෝහාරික විගණන වාර්තා විවාදයට අදාළව එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක් පවත්වා තිබෙනවා.

අදාළ විවාදයේදී ජනතාවට සත්‍ය කරුණු හෙළිකිරීමට හැකිවනු ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී JC අලවතුවල මහතා සඳහන් කලේ.