බැඳුම්කර වෝහාරික විගණන වාර්තා විවාදය අද හා හෙට

2020-02-18 at 05:50

මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතු පිළිබද සිදුකළ වෝහාරික විගණන වාර්තා විවාදය අද හා හෙට දිනවලදී පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙනවා.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසිනුයි එම යෝජනාව සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ.

බැඳුම්කර නිකුතු වෝහාරික විගණනය වාර්තා 05 කින් සහ පිටු දස දහසකට ආසන්න ඇමුණුම් ප්‍රමාණයකින් සමන්විත බවයි කෝප් කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙන්ති මහතා සදහන් කළේ.

මේ අතර බැඳුම්කර නිකුතු වෝහාරික විගණන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දැනුවත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට විශේෂ වැඩමුළුවක්ද පවත්වා තිබුණා.


Praesent amet, Aenean venenatis eget lectus neque.