බුදු පුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ හිමිකම් ප්‍රදානය ඇරඹෙයි

2020-10-01 at 13:18

භික්ෂූන් වහන්සේ 15000 ක් වෙනුවෙන් පරිදි බුදුපුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය අද අරලියගහමන්දිරයේදී පැවැත්වුණා.

ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු ආමාත්‍යංශය මගින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකයි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන්, බුද්ධශාසන අරමුදලෙන් සහ පරිත්‍යාග ශීලීන්ගේ පරිත්‍යාග මත මෙම හිමිකම් ප්‍රදානය අඛණ්ඩව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂිතයි.

මෙම වැඩසටහනෙහි සමාරම්භය සංකේතවත් කරමින් භික්ෂූන් වහන්සේ කිහිප නමක් උදෙසා අග්‍රාමාත්‍ය වරයා අතින් අද හිමිකම් ප්‍රදානය සිදුකෙරුණා.

බුදුපුත් සුරක්ෂා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වැඩසටහනට බුද්ධශාසන අරමුදලෙන් රුපියල් මිලියන 40 ක මුදලක් ආරම්භයේදී ප්‍රදානය කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා උපදෙස් දී තිබෙනවා.

ඒ සඳහා රජයෙන් තවත් රුපියල් මිලියන 50ක දායකත්වයක් ලැබෙන අතර මේ දක්වා පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් රුපියල් හැත්තෑ තුන් ලක්ෂයක මුදලක් පරිත්‍යාග වශයෙන් ලැබී ඇති බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේ.