මංතීරු නීතිය හෙට සහ අනිද්දාත් – නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳුදා සිට

2020-09-16 at 13:54

කොළඹ නගරය සහ තදාසන්න ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත ප්‍රධාන මාර්ග 4 ක මංතීරු නීතිය දඩ මුදලක් හෝ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමකින් තොරව ඉදිරි දින දෙකේදීද ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා.

බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණේ පසුගිය සඳඳායි.

එය අද දක්වා නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් හෙට දිනයේ සිට අදාල නීතිය උල්ලංඝණය කරන රියදුරන්ට එරෙහිව දඩ මුදලක් පැනවීමටත් පොලිසිය සැලසුම් කර තිබුණා.

කෙසේවෙතත් මංතීරු නීතිය හෙට සහ අනිද්දාද තවදුරටත් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් සඳුදා සිට මෙය නීතියක් ලෙස දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා.