මහරගම පමුණුව / හොන්නත්තර / දැල්තර ඇතුලු ප්‍රදේශ රැසක් හුදකලා කෙරේ

2021-05-05 at 06:24

අද උදාසන 06 සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි දිස්ත්‍රික් 04 ක ග්‍රාම සේවා වසම් 12 ක් හුදකලා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහරගම පමුණුව / හොන්නත්තර / දැල්තර ප්‍රදේශ හුදකලා කර තිබෙනවා.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කුට්ටිවිල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලේගම – උදාගම – නව නගරය – වලල්ගොඩ – සුදුගල – පානමුර සහ රත්ගමද හුදකලා කල ප්‍රfදිශ අතරට අයත්.

වව්නියාවේ කුරුක්කල්පුතුකුලම් ප්‍රදේශයද කොවිඩ් අවධානම සළකා නැවත දැනුම් දෙන තුරු එම තීරණය බලාත්මක වන බවයි යුධ හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා දන්වා සිටින්නේ.