මහ වැසි අද සහ හෙටත්

2019-03-19 at 06:33

පවතින වැසි තත්වය ඉදිරි දින දෙකේදීත් බලපැවැත්විය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ ප්‍රබල අකුණු සහිත තත්වයක්ද එහිදී ඇතිවිය හැකි බවයි.