මානව හිමිකම් කොමසාරිස්ගේ වාර්තාව සභාගත කෙරේ – කාර්යාලයකුත් ඉල්ලයි

2019-03-20 at 17:53

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැෂ්ලේ මහත්මිය සකස් කල වාර්තාව ජිනීවා නුවර පැවැත්වෙන මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 40 වන සැසිවාරයට අද ඉදිරිපත් කෙරුණා.

එය සභාගත කරමින් කොමසාරිස්වරිය අවධාරණය කලේ පශ්චාත් යුධමය ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙල නිශ්චිත කාලරාමුවක් යටතේ ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසන්ධානය / වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය යන තේමාව යටතේයි මෙම වාර්තාව සකස් කර ඇත්තේ. සත්‍ය සහ සංහිඳියාව සෙවීමේ කොමිසමක් පත්කල යුතු බවටද ඇය යෝජනා කලා.

මානව හිමිකම් කොමිසමේ කාර්යාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුවිය යුතු බවත් සිය යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සමග ඕනෑම අවස්ථාවක විවෘත සංවාදයකට සූදානම් බවත් මිෂෙල් බැෂ්ලේ මහත්මිය සඳහන් කලා.

අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය සැපයීමටද සූදානම් බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා.

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජගත් මාන හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරිය පළකලේ දැඩි ප්‍රසාදයක්.

හානි පූර්ණ කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීමේ සූදානම සම්බන්ධයෙන්ද ඇය සුභවාදී බලාපොරොත්තු පළකලා.

උතුරු නැගෙනහිර ආරක්ෂක අංශ භාරයේ පැවති ඉඩම් නැවත මුල් හිමිකරුවන්ට ලබාදීමද ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන ඇතැයි මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැෂ්ලේ පිළිගෙන තිඛෙනවා.

Please follow and like us: