මාර්තු, අප්‍රේල් හා මැයි සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයට අය විය යුතු මුදල කෝටි 2000 ක්

2020-06-30 at 17:46

මාර්තු, අප්‍රේල් හා මැයි මාස සඳහා විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයට අය විය යුතු මුදල රුපියල් කෝටි 2000 ක් බවට තක්සේරු කර තිබෙනවා.

විදුලි බිල්පත්වල සඳහන් ගාස්තු සම්බන්ධව අවසන් විසඳුම අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණය අනුව ගන්නා බවයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.

පසුගිය මාස සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති බිල්පත් සම්බන්ධයෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයින් විවිධ චෝදනා නගා තිබුණා.

නමුත් ඒ ඒ නිවෙස්වල පාවිච්චි කරන ලද ඒකක ප්‍රමාණය අනුව බිල්පත් සකසා ඇති බවයි විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කලේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කරන බවත් ඉන් අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණය අනුව විදුලි ගාස්තු සම්බන්ධ අවසන් තීරණය ගන්නා බවත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියාසිටියා.

කෙසේවෙතත් ජුනි මාසයේ බිල්පත්වලින් සියයට 90 ක් මේ වනවිට විදුලි පාරිභෝගිකයින් විසින් ගෙවීමට කටයුතු කර ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කලා.