මීගමුව බන්ධනාගාර භූමියේ වලදමා තිබූ T-56 පතොරම් තොගයක් හමුවෙයි

2020-08-02 at 14:53

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ තනිකඩ භටනිවාසයේ පිටුපස වලදමා තිබියදී ටී 56 වර්ගයේ පතොරම් 14ක් සොයාගෙන තිඛෙනවා.

බන්ධනාගාර නිළධාරියෙකු කළ දැනුම්දීමකට අනුව පොලිසිය එම ස්ථානයට ගොස් මෙම පතොරම් සොයාගත් බවයි මීගමුව පොලිසියේ උසස් නිළධාරියෙකු නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

මෙම පතොරම් වලදමා ඇත්තේ කවුරුන් විසින්ද යන්න අනාවරණ කර ගැනීම සඳහා මීගමුව පොලිසිය විශේෂ විමර්ශණයක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.