“මුදල් මුල් කරගැනීම පොල්තෙල් උවදුරට හේතුවයි”

2021-04-08 at 12:39

වර්තමානයේ හටගෙන ඇති පොල්තෙල් උවදුරට හේතුව මූල්‍ය ඉපැයිම මූලික අරමුණ කරගත් පිරිසකගේ ක්‍රියාකලාපය බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙනවා.

එහි සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙනිය මහතා මේ බව සදහන් කළේ පාරම්පරික ඥානය ජනගත කිරීම වෙනුවෙන් කොළඹ අද පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.