මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන් 49 ක්

2021-04-08 at 20:25

මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාධිතයන් 49 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 94 දහස් 302 ක් බවට පත්වනවා.