මෙරට විශාලතම සුළං බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් මෙම වසර අවසානයට පෙර

2020-10-01 at 14:40

මෙම වසර අවසන්වීමට පෙර සුළං බලය යොදා ගනිමින් තවත් මෙගා වොට් 103ක ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කරන බව විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසනවා.

මෙරට තුල ඉදිවන විශාලතම සුළං විදුලි බලාගාරය වන මන්නාරම සුළං බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් නිරික්ෂණයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කලා.

මන්නාරම වෙරළ තීරයට සමාන්තරව ඉදිකිරෙන මෙම සුළං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය කිලෝමීටර 12ක ප්‍රදේශයක් පුරා විහිදෙන අතර එහි ඉදිකිරීම් ඇරඹුනේ 2015 වසරේදීයි.

විදුලි ජනන කුලුනු 33කින් මෙය සමන්විතයි.

මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉදිරි මාස තුන ඇතුලත අවසන් කර මෙගාවොට් 103ක විදුලිය නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ඇති බව අදාල ඉංජිනේරුවන් දැනුම් දී ඇති බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා මෙම නිරික්ෂණ චාරිකාවෙන් පසුව මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් සඳහන් කළා.