මෙවර අයවැයක් නෑ – අතුරු සම්මත ගිණුමක් පමණයි

2019-08-14 at 10:13

මෙවර අයවැයක් ඉදිරිපත් නොකර ලබන වසරේ මුල් මාස 4 සඳහා අතුරු සම්මත ගිණුමක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිඛෙනවා.

මෙම වසර අගභාගයේ ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වෙන බැවින් අනතුරුව පත්වන නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සංයුතියට අනුකූලව සහ රජයේ නව ප්‍රතිපත්ති මූලික කර ගනිමින් 2020 වසර සඳහා අයවැය කටයුතු ආරම්භ කිරීම පසුවට කල් තැඛෙන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කලේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ මුල් මාස 4 සඳහා රජය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය වන වියදම් ඇතුලත් අතුරු සම්මත ගිණුමක් සකස් කර පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමටයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කර ඇත්තේ.

ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩලය එකගතාවය පළකර තිඛෙනවා.