“යොෂිහිදේ සුගා” ජපාන පාලක පක්ෂයේ නායකත්වයට

2020-09-14 at 14:01

ජපාන පාලක පක්ෂයේ නායකත්වයට යොෂිහිදේ සුගා මහතා තෝරා පත් කරගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔහු එරට මීලග අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිව්රුම්දීමටද නියමිත බවයි ජපාන වාර්තා සඳහන් කලේ.

71 හැවිරිදි සුගා මහතා මීට පෙර ජපාන කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍යමය හේතු මත ෂින්සෝ අබේ මහතා තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමගයි ජපාන පාලක පක්ෂයේ නායකත්වය මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය පුරප්පාඩු වූයේ.