රංජන් වෙනුවට අජිත් ගේ නම අද ගැසට්ටුවට

2021-04-08 at 10:17

election commission

රංජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසුන වෙනුවෙන් අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතාගේ නම අද දිනයේදී ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා සඳහන් කලා.