රනිල් යළිත් පාර්ලිමේන්තුවට

2019-12-13 at 10:55

මහා බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් එරට පාර්ලිමේන්තුවට නැවත තේරී පත්වීමට ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත රනිල් ජයවර්ධන මහතා සමත් වී තිඛෙනවා.

පාලක කොන්සර්වටිව් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් තරග කල ඔහු ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 35 දහස් 280 ක්. 2017 වසරේ පැවති මහ මැතිවරණයේදීද සිය අසුන ජය ගැනීමට රනිල් ජයවර්ධන මහතා සමත්වුණා.

ඔහු කොන්සර්වටිව් පක්ෂයේ උප සභාපතිවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

බ්‍රිතාන්‍ය මහ මැතිවරණයෙන් පාලක කොන්සර්වටිව් පක්ෂය විශිෂ්ඨ ජයක් ලබාගන්නා ළකුණු පළවී ඇති අතර ආසන 650 අතුරින් දැනට ප්‍රථීඵල නිකුත් කර ඇති ආසන 578 න් 312 ක් ජයගෙන ඇත්තේ කොන්සර්වටිව් පක්ෂයයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය සඳහා ඔවුන්ට තවත් අවශ්‍ය වන්නේ ආසන 14 ක් දිනාගැනීම පමණයි.

ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කම්කරු පක්ෂයට මෙතෙක් දිනාගැනීමට හැකිවී ඇත්තේ ආසන 193 ක් පමණයි.