රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිව්රුම් දීම ලබන සඳුදා

2019-11-22 at 12:08

මහජන බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීමට නව කැබිනට් මණ්ඩලය කැපවිය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිව්රුම් දීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියාසිටියේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ලබන සඳුදා දිනයේදී දිව්රුම් දීමට නියමිත බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කලේ.

එක් එක් අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ආයතන සඳහා ප්‍රධානීන් පත්කිරීම මණ්ඩලයක් හරහා සිදුවන බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා.

රැකියා පුරප්පාඩු පිරවීමේදී දිළිඳු පවුල් වෙත වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙසටද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දෙනු ලැබුවා.