රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන අධ්‍යයනයට 7 පුද්ගල කමිටුවක්

2019-02-12 at 06:58

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය අධ්‍යයනයට සත් පුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිඛෙනවා.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් එම කමිටුව පත් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන සැබෑ මහජන සේවා බවට පත් කිරීම අරමුණු කරගනිමින්.

පුද්ගලික මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට පෙර රාජ්‍ය මාධ්‍ය ස්වාධීන මහජන සේවා මාධ්‍ය ආයතන බවට පත්විය යුතුය යන්න මාධ්‍ය ප්‍රවීණයන්ගේ අදහස වී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය අධ්‍යයනය කර අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම මෙම කමිටුව වෙත පවරා දී ඇතැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කලා.

මෙම කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස විජයානන්ද ජයවීර මහතා පත් කර ඇති අතර මහාචාර්ය ජයදේව උයන්ගොඩ / ආචාර්ය ප්‍රදීප් වීරසිංහ සහ නාලක ගුණවර්ධන මහත්වරුන් එහි සෙසු සාමාජිකයන්.

නීතීඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන / රංගන ශිල්පිණී කෞෂල්‍යා ප්‍රනාන්දු සහ අනෝමා රාජකරුණා යන මහත්ම මහත්මීන්ද මෙම කමිටුවට අන්තර්ගතයි.