රුබෙල්ලා සහ සරම්ප තුරන් කල දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ පළමු රට බවට ලංකාව පත්වෙයි

2020-07-08 at 12:12

දකුණු ආසියාවේ සහ අග්නිදිග ආසියාවේ රුබෙල්ලා සහ සරම්ප තුරන් කල පළමු රටවල් 02 බවට ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අද පත්වුණා.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් එය නිල වශයෙන් නිවේදනය කරනු ලැබුවා.

මෙම රෝග 2 තුරන් කිරීමට ඉලක්ක ගත කර තිබුණේ 2023 වසරේදීයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අත්කරගෙන ඇත්තේ විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.

මාලදිවයිනෙන් අවසාන වරට සරම්ප රෝගියෙකු හමුවී ඇත්තේ 2009 දී වන අතර එරටින් රුබෙල්ලා ආසාධිතයෙකු අවසාන වරට වාර්තා වී ඇත්තේ 2015 දීයි.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අවසාන වරට සරම්ප රෝගියෙකු 2016 මැයි මාසයේදීත් රුබෙල්ලා ආසාධිතයෙකු 2017 දීත් හමුවී තිබුණා.

අදාළ රටවල සෞඛ්‍ය කාර්යල මණ්ඩල ඇතුලු වගකිව යුතු සියලු පාර්ශව මෙම ජයග්‍රහණවල කොටස්කරුවන් බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවධාරණය කරන්නේ.