රු බිලියන 367 ක මුදල් ප්‍රතිපාදන ගැනීමේ යෝජනාවක් අද මුදල් කාරක සභාවට

2020-02-18 at 05:30

රුපියල් බිලියන 367 ක මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමේ යෝජනාවක් හා මුදල් පණත් කෙටුම්පත් 03 ක් රජයේ මුදල් කාරක සභාවට අද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

රුපියල් බිලියන 367 කට ආසන්න මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සදහා අතුරු සම්මත ගිණුමට රජය ඉදිරිපත් කර ඇති සංශෝධනයට අදාල යෝජනාවයි මෙලෙස සලකා බැලීමට නියමිතව ඇත්තේ.

මුදල් පිලිබද කාරක සභාව විසින් එය අනුමත කිරීමෙන් පසු එම යෝජනාව අනිද්දා පාර්ලිමේන්තු විවාදය සදහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන ඒකකය සදහන් කළේ.

අදාල විවාදය එදින පෙරවරු 09 යි 30 සිට දහවල් 12 යි 30 දක්වා පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

මීට අමතරව ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බදු සංශෝධන කෙටුම්පත / ආර්ථික සේවා ගාස්තු සංශෝධන කෙටුම්පත හා වරාය හා ගුවන් තොටුපල බදු සංශෝධන කෙටුම්පත හා පණත් කෙටුම්පත් 03 ක්ද අද පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.

එම කෙටුම්පත්ද කාරක සභා අනුමැතියෙන් පසු ලබන 20 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.


Aliquam nunc Phasellus Curabitur dapibus accumsan elit. mattis elementum