ලංකාවේ මානව හිමිකම් රකින්න යුරෝපා සංගමයෙන් නව ව්‍යාපෘති 7 ක්

2019-12-14 at 07:25

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සහ සිවිල් සමාජය වෙනුවෙන් යුරෝපා සංගමය නව ව්‍යාපෘති 7 ක් එළදක්වා තිඛෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් සඳහන් කලේ මානව හිමිකම් / නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යුරෝපා සංගමයේ මූලික හරයන් බවයි.

එම සාධක නොමැතිව තිරසර සාමය / ස්ථාවරභාවය / දීර්ඝ කාලීන සංවර්ධනය සහ සෞභාග්‍යය ලගාකරගත නොහැකි බවයි යුරෝපා සංගමය අවධාරණය කරන්නේ.

ඒ අනුවයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ මානව හිිමිකම් සහ සිවිල් සංවිධාන වෙනුවෙන් නව ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කිරීමට ප්‍රතිපාදන සැපයීමට යුරෝපා සංගමය ඉදිරිපත් වී සිටින්නේ.

පසුගිය වසර 10 තුළදී යුරෝපා සංගමය විසින් මෙලෙස ව්‍යාපෘති 80 ක් වෙනුවෙන් යුරෝ මිලියන 25 ක මුදලක් පිරිනමා තිබූ අතර මෙම නව ව්‍යාපෘති සඳහා ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 82 කට ආසන්න මුදලක් ලබාදීමට නියමිතයි.