වාහන ආනයන තහණම වසර අවසන් වන තෙක්

2021-02-23 at 17:57

වාහන ආනයනය අත් හිටුවමින් ගෙන ඇති තීරණය මෙම වසර අවසන් වන තෙක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවන බව රජය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කලා.

වසර අවසානය වනවිට පවතින තත්වය සළකා එම තීරණය ගන්නා බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියාසිටියේ.

මෝටර් රථ ආනයනය තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ස්ථාවර නියෝග යටතේ කල ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

රජයේ දුර්වල ආර්ථික කළමනාකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අවප්‍රමාණය වන රුපියල ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා, හදිසියේ ගනු ලැබූ මෙම තීරණය නිසා රටේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට අහිතකර බලපෑම් එල්ලවී ඇති බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දුන්නේ.

වාහන ආනයන තහනම ඉවත් කරන දින වකවානු රජයට ප්‍රකාශ කළ හැකි දැයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රශ්න කලා.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූවා.