වැඩි කල පාන් මිල යළි අඩු කෙරේ

2019-11-21 at 09:43

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ග්‍රෑම් 450 ක පාන් ගෙඩියක මිළ රුපියල් 5 කින් අඩු කිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි සභාපති එන් කේ ජයවර්ධන මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියාසිටියේ ඉහළ දැමූ තිරිගු පිටි මිළ යළි අඩු කරන බවට පිටි සමාගම් සහතිකවීම ඊට හේතුව බවයි.