වැස්ස නිසා ජල විදුලි නිෂ්පාදනය ඉහල ගිහින් – විදුලි බල අමාත්‍යාංශය

2020-10-01 at 09:50

පවතින වැසි සහිත කාළගුණයත් සමග ජල විදුලි නිෂ්පාදනය ඉහල ගොස් ඇතැයි විදුලි බල අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එහි මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට සදහන් කළේ වර්ෂාව හේතුවෙන් දිවයිනේ ජලාශ රැසක ජල මට්ටම ඉහල ගොස් ඇති බවයි.