විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය සම්බන්ධ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද

2019-07-12 at 10:19

ජාතික මැතිවරණවලදී විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය යොදාගැනීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත්වෙනවා.

ඊට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාද සහභාගිවීමට නියමිතයි.

නිව්ස් රේඩියෝ කළ විමසීමකදී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කියා සිටියේ විද්‍යුත් ඡන්ද ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් සකස්කළ සවිස්තරාත්මක වැඩසටහනක් මෙම සාකච්ඡාවේදි ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

පෙරවරු 11 යි 30 ට ආරම්භවීමට නියමිත මෙම සාකච්ඡාව සදහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂ නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකුද එක්වීමට නියමිතයි.