විශ්‍රාම යන නාවික හමුදාපති අගමැති හමුවෙයි

2020-07-13 at 17:07

අනිද්දා දිනයේදී ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිත නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා මහතා අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවුනා.

පියල්ද සිල්වා මහතා නාවික හමුදාවේ 23 වැනි හමුදාපතිවරයායි.

2019 වසරේ ජනවාරි පළමුවනදා එම ධුරයට පත් ඔහු සිය සේවා දිගුව අවසන් කර අනිද්දා විශ්‍රාම ගැනිමට නියමිතයි.

පියල්ද සිල්වා මහතා නාවික හමුදාවට එක්වුයේ 1984 වසරේ දීයි.