ශ්‍රී ලංකාවෙන් අද කොවිඩ් ආසාධිතයින් 1860 ක්

2021-05-04 at 20:28

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඩ් ආසාධිතයන් 710 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 01 ලක්ෂ 15 දහස් 536 ක්.

අද ආසාධිතයින් 1860 කි.