ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා ආසාධිතයන් 1078 දක්වා ඉහළට

2020-05-23 at 17:05

ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව 1078 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අද දිනය තුළ තවත් ආසාධිතයන් 10 දෙනෙකු තහවුරු කරගැනීමත් සමගයි.