ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ස්ථාන 04 ක් පහළට

2020-06-11 at 06:59

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සාම දර්ශකයේ ස්ථාන 04 ක් පහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඊයේ නිකුත් කල 2020 දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව පසුවන්නේ 77 වන ස්ථානයේයි.

ඒ ප්‍රසාද ළකුණු 2 යි දසම 0 යි 0 යි 3 ක් හිමිකර ගනිමින්.

කෙසේවෙතත් පසුගිය වර දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව රැඳී සිටියේ 73 වන ස්ථානයේයි.

මෙවර ගෝලීය සාම දර්ශකයේ පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ ගිය වරද එම ස්ථානයේම සිටි අයිස්ලන්තයයි.

නවසීලන්තය 2 වන ස්ථානයේද පෘතුගාලය 3 වන ස්ථානයේද රැඳී සිටිනවා.

දකුණු ආසියානු රටවලින් ඉහළම ස්ථානයක සිටින්නේ භූතානයයි.

ඔවුන් 19 වන ස්ථානයේ සිටින අතර නේපාලය හිමි කරගෙන ඇත්තේ 73 වන ස්ථානයයි.

මෙම දර්ශකයේ අවසාන ස්ථානය එනම් 163 වන ස්ථානය අඛණ්ඩව දෙවන වසරටත් ලබාගෙන ඇත්තේ ඇෆ්ඝනිස්ථානයයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු රටවල් කිහිපයකම සාමකාමීභාවය පසුගිය වසර හා සැසඳීමේදී පහළ ගොස් ඇති බව ගෝලීය සාම දර්ශකය සිය නවතම වාර්තාවේ දක්වා තිබෙනවා.

කෙසේවතත් 2008 වසර හා සැසඳීමේදී සාමකාමීභාවය සියයට 20 කින් ඉහළ ගොස් ඇත්තේ රටවල් 2 ක් පමණක් වන අතර ඒ ශ්‍රී ලංකාව සහ ජෝර්ජියාවයි.