ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පකිස්ථාන ටෙස්ට් සංචාරයේ දින මෙන්න

2019-11-14 at 13:29

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පකිස්ථාන ටෙස්ට් සංචාරයේ දිින ස්ථිර වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පළමු ටෙස්ට් තරගය දෙසැම්බර් 11 වනදා සිට 15 දක්වා රාවල්පිණ්ඩි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදීත් 2 වන තරගය දෙසැම්බර් 19 වනදා සිට 23 වනදා දක්වා කරච්චි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදීත් පැවැත්වෙනු ඇති.

වසර 10 කට පසු පකිස්ථානය තුළ ටෙස්ට් තරගාවලියක් පැවැත්වෙන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ එක් අධියරක් ලෙසටයි ශ්‍රී ලංකාව සහ පකිස්ථානය අතර මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ.