ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පකිස්ථානයට (PHOTOS)

2019-12-09 at 11:08

ටෙස්ට් තරගාවලියකට සහභාගීවීමට පකිස්ථානය බලා පිටත්ව ගිය ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එරටට ළගා වී තිඛෙනවා.

පළමු ටෙස්ට් තරගය අනිද්දා රාවල්පිණ්ඩි හිදී ආරම්භ වනු ඇති.