සජිත් විපක්ෂ නායක කරන්නැයි ලිඛිත ඉල්ලීමක්

2019-11-21 at 14:26

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අත්සනින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විපක්ෂ නායක ධුරයට පත් කරන්නැයි කතානායකවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් කබීර් හෂීම්, රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 45 දෙනෙකු මේ ලිපියට අත්සන් කර ඇත.