සඳුදා සිට සිමෙන්ති මිළ පහළට

2019-12-14 at 16:50

VAT ඇතුළු බදු අඩුවීම මත 50Kg සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 100 කින් අඩු කර ඇති බව අභ්‍යන්තර වෙළඳ සහ පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා පවසනවා.

එම මිල අඩු කිරීම ලබන සඳුදා සිට ක්‍රියාත්මක බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

ඒ අනුව, මෙරට නිෂ්පාදිත සිමෙන්ති කොට්ටයක දැනට පවතින රුපියල් 1095 ක මිල, රුපියල් 995 දක්වා අඩු කෙරෙනු ඇති.