සමස්ථ රටම පුළුල් අන්දමින් සංවර්ධය කිරීමට පියවර – අගමැති

2020-08-01 at 16:52

උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු සමස්ථ රටම පුළුල් අන්දමින් සංවර්ධය කිරීමට පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

හම්බන්තොට කිරම ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පල කළා.