සයින්දමරුදු පිපිරීමේ සාක්ෂි වසන් කලැයි අම්පාරේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු CCD අත්අඩංගුවට

2020-07-13 at 13:55

2019-04-26 වනදා සයින්දමරුදු ප්‍රදේශයේ සිදුවූ පිපිරීමට අදාළව සාක්ෂි වසන් කිරීමේ චෝදනාවට අදාළව අම්පාරේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.