සර්ප දෂ්ඨන නිසා ඉන්දියාවේ වසරකට ලක්ෂ 12 ක් මියයයි

2020-07-09 at 08:01

සර්ප දෂ්ඨන හේතුවෙන් වාර්ෂිකව ඉන්දියාවේ පුද්ගලයන් ලක්ෂ 12 ක් පමණ මියයන බව නවතම අධ්‍යයනයක් හෙළිකර තිබෙනවා.

ඉන් බහුතරය වයස අවුරුදු 30 ත් 69 ත් අතර වන බවද 1/4 ක් පමණ කුඩා ළමුන් බවද සඳහන්.

එරට සර්ප දෂ්ඨන හමුවේ බහුතරයක් මියයාමට හේතුව කඩිනම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර නොලැබීම බවටයි තහවුරු කරගෙන ඇත්තේ.

ඉන්දියාවේ සර්ප දෂ්ඨන වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිදුවන කාලසීමාව ලෙස හඳුනාගෙන ඇත්තේ මෝසම් කාලය ලෙස සැළකෙන ජූනි සිට සැප්තැම්බර් දක්වායි.