හම්බන්තොට වන විනාශයෙන් අලි මිනිස් ගැටුම වැඩිවෙනවා – පරිසරවේදීන්

2020-09-17 at 06:27

හම්බන්තොට යෝජිත අලි කලමණාකරණ රක්ෂිතයට අයත් ඉඩම් විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා සමාගම් හා ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබා දීම හේතුවෙන් මේ වනවිට එම ඉඩම් මහා පරිමාණයෙන් එළි පෙහෙලි කරමින් සිටින බවට පරිසර සංවිධාන චෝදනා කරනවා.

මෙම වන විනාශය නිසා එම ප්‍රදේශයේ අලි මිනිස් ගැටුම තව තවත් වර්ධනය වන බවයි පරිසර සංවිධාන පෙන්වා දෙන්නේ.

පරිසරවේදී සජීව චාමිිකර මහතා නිවුස් රේඩියෝවට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් මෙලෙස කරුණු පැහැදිලි කලා.