හෙට සහ අනිද්දා දෙදින දිවයින පුරා මාර්ග බාධක 900 ක්

2020-05-23 at 14:38

මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය බල පැවැත්වෙන හෙට සහ අනිද්දා දෙදින දිවයින පුරා මාර්ග බාධක 900 ක් යෙදවීමට කටයුතු කරන බව පොලිසිය පවසනවා.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙනතුරු දිගටම ක්‍රියාත්මක අතර අනෙක් දිස්ත්‍රික් 23 ඇඳිරි නීතිය ලබන අගහරුවාදා අලුයම 5 ට ඉවත් කිරීමට නියමිතයි.