හොර පාරෙන් කැනඩා පනින්න ගිය 13 ක් මාට්ටු

2020-09-17 at 06:54

ව්‍යාජ වීසා මගින් ලංකාවේ සිට කටාර් වෙත ගොස් එතැනින් කැනඩාවට යාමට තැත්කල ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයින් 13 දෙනෙක් කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.