හොර වෙදුන් අල්ලන්න යෝජනා 5 ක්

2020-02-18 at 05:35

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් සමාජයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට ප්‍රධාන යෝජනා 05 ක් ඇතුලත් ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

එහි පළමු යෝජනාව ලෙස දැක්වෙන්නේ බටහිර / ආයුර්වේද හා හෝමියෝපති වෛද්‍යවරුන් ලෙස ලියාපංදිචී වී සිටින සියලු වෛද්‍යවරුන්ගේ දත්ත ගොණුවක් ආරම්භ කර අඛන්ඩව යාවත්කාලීන කළ යුතු බවයි.

ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන්ට එරෙහිව පැමිණිලි භාර ගන්නා හා ඒ පිළිබද තොරතුරු එක් රැස් කරන පැය 24 පුරා විවෘත තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ්‍ය තුල ආරම්භ විය යුතු බවත් එහි දුරකථන අංකය ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ යුතු බවත් දෙවන යෝජනාවයි.

තුන්වන යෝජනාව ලෙසින් දක්වා ඇත්තේ ජංගම දුරකථනය මගින් යවන කෙටි පණිවුඩයක් මගින් තමන්ට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයාගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කළ යුතුයි යන්නයි.

පවතින නීති රාමුව ශක්තිමත් කර ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් සදහා රුපියල් ලක්ෂයක දඩ මුදලක් සහ අවුරුදු 5 ක් දක්වා සිර දඩුවම් හිමිවන පරිදි නව නීති සකස් කළ යුතුය යන්න වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ 4 වන යෝජනාවයි.

පස්වන හා අවසන් යෝජනාව ලෙසින් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය දක්වා ඇත්තේ ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් පිලිබද විමර්ශණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සදහා පාර්ශවකරුවන් සියලු දෙනා ඇතුලත් ඒකාබද්ධ ආවේක්ෂණ කමිටුවක් ස්ථාපිත කළ යුතුයි යන්නයි.


odio luctus velit, Nullam Praesent libero Aliquam eleifend Curabitur nunc