2029දී චීන ජනගහනය කෝටි 144ක්

2019-01-06 at 07:31

2029 වසර වන විට චීනයේ ජනගහනය කෝටි 144 ක් වනු ඇතැයි අනාවැකි පළ කර තිබෙනවා.

චීන රජය නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ 2029 වන විට චීනයේ ජනගහණය උපරිම මට්ටමකට ළගා වන බවයි.

මේ හේතුවෙන් චීනයේ වයස්ගත ජයගහණයද සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම සහ රට තුල සමාජ සහ ආර්ථික ගැටලුද ඇතිවිය හැකි බවයි එම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

දැනට ලෝකයේ වැඩිම ජගහණයකින් යුතු රට වන්නේද චීනයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තා අනුව මේ වන විට චීනයේ ජනගහනය කෝටි 141ක්.

Please follow and like us: