අවසන් එක් දින ක්‍රිකට් තරගය අද

2019-03-16 at 07:36

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණූ අප්‍රිකාව අතර පස් වන හෙවත් අවසන් එක් දින ක්‍රිකට් තරගය කේප්ටවුන් හිදී අද පැවැත්වෙනවා.

පස්වරු 4 යි 30 ට එය ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

දැනටමත් හතරට බින්දුවක් ලෙස තරගාවලිය ජයගෙන දකුණු අප්‍රිකාව ඉදිරියෙන් පසුවනවා.

එක් දින තරගමාලාවෙන් පසුව දෙරට අතර 20 යි 20 තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Please follow and like us: