ඉන්දියානු සංචාරයට එංගලන්ත කණ්ඩායම සුදානම්

2020-05-22 at 08:57

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් තරඟ සංචාරය අරමුණු කර ගනිමින් පුහුණුවීම් ආරම්භ කිරිමට එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තීරණය කර තිබෙනවා.

එබැවින් ඉදිරි සති කිහිපය ඇතුළත පුහුණු වැඩමුළු සංවිධාන කරන බවයි එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

ලබන මාසයට යෙදී ඇති එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් පිලේ ඉන්දිය සංචාරය කල් දමනු ලැබුවා.

එහෙත් යළිත් එය නුදුරු දිනකදී ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි බවයි එංගලන්ත බලධාරීන්ගේ මතය වන්නේ.