ක්‍රිකට් නිලවරණයට ICC සහය

2019-02-12 at 14:15

ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වීමට එරෙහිව කිසියම් පාර්ශවයක් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගතහොත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සමග සාකච්ඡා කර ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිසි බළධාරී ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ලේකම් චූලානන්ද පෙරේරා මහතා පවසනවා.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු කියාසිටියේ නියමිත පරිදි ලබන 21 වන දින නිලවරණය පැවැත්වීමට හැකිවනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවයි.