ක්‍රිකට් නිලවරණ අභියාචන වාර්තාව නීතිපතිට

2019-02-08 at 08:26

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය සම්බන්ධ අභියාචනා කමිටුවේ නිර්දේශ සහිත වාර්තාව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිඛෙනවා.

නිලවරණයට අදාළව ඉදිරිපත් වූ විරෝධතා විමර්ශනය කිරීමටයි මෙම අභියාචනා කමිටුව පත් කෙරුණේ.

නීතිපති උපදෙස් ලද වහා සැලසුම් කර ඇති පරිදි ලබන 21 වන දින ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු ආරම්භ කරන බවයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සඳහන් කලේ.