ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ ඒකකය ස්ථාපිත කෙරෙයි

2020-02-12 at 06:04

ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි සහ දූෂණ වැළැක්වීමේ අරමුණින් විශේෂ පොලිස් විමර්ශණ ඒකකය පිහිටුවීම ඊයේ සිදුකෙරුනා.

2019 අංක 24 දරණ ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ස්ථාපිත කෙරුණු මෙම ඒකකයේ ප්‍රධානියා වන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජගත් ෆොන්සේකා මහතායි.

ක්‍රීඩාවලට අදාල තරග පාවාදීම / ක්‍රීඩාවලට අදාල දූෂණ වංචා / නීති විරෝධීව ක්‍රිඩා කටයුතු මෙහෙයවීම සහ ඔට්ටු ඇල්ලීම යන වැරදි 4 සහ ඊට අදාල වැරදිවලට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීමට මෙම ඒකකයට බලය පවරා තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ මෙම ඒකකය විවෘත කෙරුණේ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ ඩී එස් රුවන්චන්ද්‍ර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි.

වඩාත් සුපිරිසිදු ක්‍රීඩාවක් ලාංකීය ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය තුල බිහිවනු ඇතැයි තමා අපේක්ෂා කරන බව ඔහු සඳහන් කලා.

මෙම ඒකකයට වෙනත් කිසිදු පොලිස් නිළධාරියෙකුට මැදිහත්විය නොහැකි බවයි ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි සහ දූෂණ වැළැක්වීමේ විශේෂ පොලිස් විමර්ශණ ඒකකයේ ප්‍රධානි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජගත් ෆොන්සේකා මහතා කියාසිටියේ.