ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට හරීන්ගේ නව වැඩපිළිවෙළක්

2019-01-12 at 07:34

ක්‍රීඩාවේ දියුණුව වෙනුවෙන් නව වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් පසු මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පරාජය වුවද ක්‍රීඩකයින්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතු බවයි.

Please follow and like us: